phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP

Bộ Công Thương: Không có bất thường về giá điện, ghi chỉ số, tính tiền điện đúng quy trình

Bộ Công Thương vừa có báo cáo số 3489/BCT-ĐTĐL gửi Chính phủ về phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP; xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện Quyết định số 648/QĐ – BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán lẻ điện.