phương án cổ phần hóa

Sự 'chảy máu' đất và rừng nông lâm trường: Đâu là 'liều thuốc' hữu hiệu?

Các chuyên gia cho rằng cần thống nhất phương án cổ phần hoá đối với những nơi làm tốt; đồng thời phải mạnh dạn, cương quyết mua - bán, sáp nhập, thậm chí giải thể những doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả hoặc gây thất thoát tài nguyên, tài sản.

100% doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng được cổ phần hóa trong 2015

Theo Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng cho biết, việc cổ phần hóa toàn bộ các doanh nghiệp trực thuộc Bộ này sẽ được hoàn thành trong năm nay 2015.

Mỗi ngày phải cổ phần hoá một doanh nghiệp

Năm 2015, 289 doanh nghiệp (DN) phải tiến hành cổ phần hóa. Tuy nhiên, hết quý 1 vẫn còn 262 DN chưa thực hiện việc này.