phường Tứ Liên

Bài 3: Chính quyền ngó lơ hay bó tay?

Chỉ cách UBND phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (TP Hà Nội) vài trăm mét, thế nhưng tình trạng mua bán trái phép, xây dựng trái phép ở đây đã diễn ra rất lâu. Phải chăng chính quyền cơ sở không biết, hay còn có những khó khăn vướng mắc trong quản lý, dẫn đến việc biết nhưng không ngăn chặn được?