phục chế phim

Phim kinh điển "Đến hẹn lại lên" và "Mùa ổi" trở lại màn ảnh Việt

Hai bộ phim điển của Việt Nam là "Đến hẹn lại lên" (1974) và "Mùa ổi" (2000) sẽ được trình chiếu tới khán giả Việt ở định dạng HD nhờ bản phục chế do Viện Phim Anh thực hiện.