phụ trách xã

Hiệu quả Công an chính quy phụ trách xã, ghi nhận ở Công an Ninh Bình

Do chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát nội dung đề ra, biện pháp thực hiện linh hoạt, sáng tạo nên phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở tất cả các đơn vị của Công an tỉnh Ninh Bình, đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Trong đó, đáng chú ý có công tác triển khai tăng cường 406 Công an chính quy xuống 123 xã, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Nhặt được của rơi trả lại người mất

 Chị Thắm bày tỏ lời cám ơn sâu sắc và sự ngưỡng mộ đến những chiến sĩ Công an, dù cuộc sống và điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, gian khổ, các anh vẫn bám cơ sở “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ...