phụ nữ đi ô tô

Dựng cảnh hỏi đường rồi trộm đồ các phụ nữ đi ô tô1

3 đối tượng từng có tiền án tiền sự chuyên dàn cảnh hỏi đường các phụ nữ đi ô tô rồi lấy cắp tài sản có giá trị trên xe. Sau nhiều lần gây án, 3 đối tượng bị bắt quả tang.