phụ nữ Vân Kiều

Người phụ nữ Vân Kiều dũng cảm xóa bỏ hủ tục

Ròng rã 10 năm, bà Hà Thị Học, ở bản Hà Bạc, xã Hướng Hiệp, huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) đã nhiều lần một mình lội suối, trèo đèo, đến tận từng nhà bà con Vân Kiều tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục. Bà Học đã trải qua không biết bao khổ cực, đắng cay khi “bỗng dưng” làm cái chuyện “ngược đời” ấy ở một nơi mà không ít hủ tục vốn là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ...