phụ cấp đặc thù

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ được hưởng phụ cấp đặc thù từ 30%- 35% mức lương cấp bậc hàm3

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ. Dự thảo nghị định gồm 9 điều, quy định về phụ cấp đặc thù, trợ cấp, hỗ trợ đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh vệ; cán bộ, chiến sĩ được giao phối hợp thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ và kinh phí bảo đảm thực hiện công tác cảnh vệ; chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ hy sinh, bị thương, bị bệnh trong khi làm nhiệm vụ. 

10 chính sách có hiệu lực từ tháng 1-2016

Kể từ tháng 1-2016, 10 chính sách mới chính thức có hiệu lực bao gồm: