phỏng vấn

Phỏng vấn một giáo sư

Phóng viên (PV): Thưa ông, nhiệm vụ quan trọng nhất của một nhà khoa học là gì?

Phỏng vấn một kiến trúc sư

Phóng viên (PV): Thưa anh, điều gì quan trọng nhất đối với anh? Sự nghiệp hay đời sống?

Gần 5.000 sinh viên tham gia ngày hội “Phỏng vấn – Tuyển dụng”

Ngày 14-5-2016, tại Sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên (Số 04 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra Ngày hội “Phỏng vấn – Tuyển dụng” lần 13 năm 2016.