phong trao CAND hoc tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2018

Học viện ANND tuyên dương các điển hình tiên tiến

Ngày 4-4, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 dưới sự chủ trì của Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Học viện ANND.