phong trào “CAND học tập

Đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”

Sáng 3-5, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018.