phong tỏa 2 khu vực

Phong tỏa 2 khu vực tại TP Tam Kỳ để phòng, chống dịch lây lan

UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa, cách ly 2 khu vực trên địa bàn TP Tam Kỳ để phòng, chống dịch COVID-19 gồm tổ 19, khối phố 2, phường Phước Hòa và khu vực chợ Vườn Lài thuộc khối phố 5, phường An Sơn.