phòng khám bác sỹ gia đình

Ra mắt Ban chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sỹ gia đình

Sáng 16- 2, tại Hà Nội, Bộ Y tế  đã ra mắt Ban chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sỹ gia đình giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 5397/QĐ-BYT ngày 18- 12- 2015.

Phát triển mô hình bác sỹ gia đình

Năm 2016, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sỹ gia đình trong hệ thống y tế của thành phố nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, toàn diện, liên tục, thuận lợi cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần giảm quá tải bệnh viện.