phòng chống xâm hại trẻ em

Phát trực tiếp phiên thảo luận tại Quốc hội về phòng, chống xâm hại trẻ em

Tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 9 (từ 25/5-28/5), Quốc hội khoá XIV, Quốc hội tập trung cho công tác xây dựng pháp luật. Bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, nhiều nội dung quan trọng sẽ được Quốc hội xem xét trong tuần làm việc.