phòng chống sạt lở

Phòng chống sạt lở vừa cấp bách, vừa lâu dài

Tiếp theo các cuộc họp về phòng chống sạt lở cho Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Bắc, chủ trì cuộc họp hôm nay đối với khu vực miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vừa phải khẩn trương triển khai các giải pháp trước mắt, vừa cần tính toán căn cơ, lâu dài với các giải pháp tổng thể, bảo đảm hiệu quả.

Nhiều doanh nghiệp vi phạm các quy định về khai thác cát sỏi

Theo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, trong tháng 5 qua, lực lượng chức năng đã tổ chức hậu kiểm việc thực hiện kết luận thanh tra hoạt động khai thác cát sỏi năm 2014 tại 8 mỏ khai thác cát sỏi.