phòng chống kháng thuốc

Ký kết về phòng chống kháng thuốc tại Việt Nam

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký kết thoả thuận về phòng chống kháng thuốc ở Việt Nam. Tại buổi lễ, Đại sứ các nước Anh, Thụy Điển, Hà Lan, Nhật Bản và các tổ chức quốc tế: WHO, FAO, USAIDS, CDC, OUCRU, JICA cũng cam kết hỗ trợ cho công cuộc chống kháng thuốc tại Việt Nam.

Bộ Y tế kêu gọi sử dụng kháng sinh có trách nhiệm

Sáng 30-11, Lễ mít tinh hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc trên thế giới đã diễn ra tại Hà Nội mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống kháng thuốc, nâng cao chất lượngcông tác phòng, chống dịch bệnh...