phòng chống bão số 2

Công an tỉnh Nam Định phòng chống bão số 2

Thực hiện Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND ngày 3/7/2019 của UBND tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống bão số 2, Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Công an tỉnh Nam Định đã nhanh chóng họp, triển khai kế hoạch phòng, chống tới mọi cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm các chế độ trực theo quy định; thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cơ sở sẵn sàng phòng, chống bão.