phòng chống bạo hành

Đẩy mạnh công tác phòng chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội thảo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020”.