phòng CS PCCC số 9

Thành lập Phòng Cảnh sát PCCC số 9 Hải Phòng

Ngày 1-12, Cảnh sát PCCC Hải Phòng đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc thành lập phòng CS PCCC số 9.