phổ biến luật

Bộ Công an phổ biến, quán triệt các đạo luật được Quốc hội khóa XIV thông qua

Sáng 31-10, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các đạo luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại các kỳ họp lần thứ 2, 3 có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và công tác Công an.

Phổ biến và quán triệt Luật phòng, chống khủng bố

Sáng 27/9/2016, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản pháp lý có liên quan dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Công Trưởng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh dự hội nghị.