phim về nghề báo

Thêm một bộ phim về nghề báo lên sóng truyền hình

Sau “Nghề báo”, bộ phim nhận được sự chú ý nhưng cũng gây nhiều tranh cãi, Đài truyền hình Việt Nam và công ty THL Film công bố phát sóng “Nguyệt Thực” - một bộ phim hứa hẹn nhiều hấp dẫn về nghề báo.