phim “Phượng Khấu”

Người trẻ gìn giữ cổ phong bằng điện ảnh

Đoàn làm phim “Phượng Khấu” vừa có buổi công bố dự án, ra mắt khán giả tại TP Hồ Chí Minh.