phiến loạn

Phiến quân Đông Ghouta buông vũ khí, đầu hàng quân đội Syria

Nhóm phiến quân đầu tiên ở Đông Ghouta đã giao nộp vũ khí, đầu hàng quân đội Chính phủ Syria và rời khỏi khu vực chiến sự ác liệt thông qua tuyến đường do Nga đề xuất.