phiên họp thứ 10

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 15 -18-5-2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình, báo cáo.

Tham nhũng vẫn là vấn đề nhức nhối, xã hội chưa yên tâm

Sáng 27-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.