phê chuẩn nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết phê chuẩn nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự 21 tỉnh, thành phố và nhân sự 1 cơ quan.

Phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Hà Tĩnh và Thừa Thiên – Huế

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Hà Tĩnh và Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Vĩnh Long

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự Ủy ban nhân dân (UBND) 2 tỉnh Vĩnh Long, Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016.