phát xít Hitler

Áo tính chuyện phá hủy nhà nơi Hitler sinh ra

Cũng trong năm 2016 chính phủ Áo đã tiến hành những thủ tục pháp lý, chính thức tước bỏ quyền sở hữu của người chủ căn nhà này sau khi bà không chịu bán lại hay cho phép tiến hành sửa chữa nó. Trang Nydailynews ngày 19-10 cho hay.