phát triển nhanh

Lễ hội “xấu xí”: Vì đâu nên nỗi?

Lễ hội truyền thống được phục hồi ngày càng nhiều, phát triển với quy mô ngày càng lớn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ giá trị tinh thần của người dân, vừa góp phần phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch, thông qua các hoạt động dịch vụ đi kèm.

Phát triển nhanh Đô thị sáng tạo phía Đông TP Hồ Chí Minh

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đề án thành lập khu Đô thị sáng tạo Đông thành phố, gồm một phần diện tích các quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức với quy mô 212 km2, dân số khoảng 943.390 người đang được TP Hồ Chí Minh khẩn trương xúc tiến.