phát triển du lịch tại đô thị loại 2

45 triệu USD giúp Việt Nam phát triển du lịch tại các đô thị loại hai

Ngày 10-12, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã phê duyệt khoản vay trị giá 45 triệu USD để giúp Việt Nam chuyển đổi các thành phố đô thị loại hai thành các điểm đến du lịch có tính cạnh tranh và phát triển đồng đều hơn về kinh tế.