phát triển Cần Thơ

WB và Thụy Sĩ tài trợ hơn 322 triệu USD phát triển Cần Thơ

Ngày 3-6, tại TP Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sĩ (SECO) khởi động dự án “Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị”.