phát thanh viên

Ấn tượng người dẫn chương trình tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND

So với kỳ Liên hoan Truyền hình CAND lần thứ XI-2017, phần thi Phát thanh viên, Người dẫn chương trình tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII-2019 đã có sự đổi mới.


Yêu cầu nhà đài chấm dứt tình trạng sử dụng tiếng Việt không phù hợp

Ngày 5/3, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có văn bản trả lời cử tri TP Hà Nội về việc một số chương trình truyền hình vẫn có tình trạng sử dụng tiếng Việt không phù hợp với văn hóa Việt Nam.