phát thải carbon

Mỹ bị xếp hạng thấp về chỉ số bền vững

Theo một báo cáo của tạp chí y khoa Lancet được công bố ngày 18/2, Mỹ đứng sau 38 nước về chỉ số tỷ lệ sống, sức khỏe, giáo dục và dinh dưỡng cho trẻ em, đồng thời, mọi quốc gia có mức phát thải carbon dư thừa sẽ ngăn cản thế hệ trẻ có tương lai khỏe mạnh và bền vững.