phát hiện chồng tử vong

Vợ tá hỏa phát hiện chồng đột tử trên giường ngủ

Khi gọi ông S. dậy đi làm thì người vợ hoảng hốt phát hiện chồng mình đã tử vong.