phát hiện 6 chủng virus croorna mới

Phát hiện thêm 6 chủng virus Coronna mới ở dơi

Virus SARS-CoV-2 có thể có nguồn gốc từ động vật có vú, có thể là dơi hoặc tê tê, do cấu trúc phân tử tổng thể của nó gần giống với các loại virus khác được tìm thấy ở những động vật này. Các nhà nghiên cứu hiện đã phát hiện thêm sáu loại virus Corona mới ở dơi sống tại Myanmar.