phát động đọc sách

Đại học PCCC phát động phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị CAND, ngày 16-4, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tổ chức Lễ phát động phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 trong CAND.