pháp luật về đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn “khai sinh” bất động sản du lịch

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa có văn bản gửi tới sở TN-MT các tỉnh, TP trực thuộc trung ương hướng dẫn sử dụng đất đối với một số loại hình bất động sản mới và hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà.