phao thi

Cảnh sát các nước làm gì để chống gian lận thi cử?

Trở thành một vấn nạn lớn trên thế giới, nhất là tại các quốc gia đang phát triển, gian lận thi cử giờ đây không chỉ là hoạt động thuộc phạm vi ngành giáo dục quản lý mà nó đã được chuyển giao cho lực lượng cảnh sát kiểm soát.

Cách thi đảm bảo chống tiêu cực, nhưng cần thêm những đánh giá khách quan

An toàn, tiết kiệm, chấm dứt tiêu cực, xóa sổ nạn “ném phao”, đề thi tích hợp, từng bước xóa bỏ nạn học tủ, học lệch của học sinh là những điểm sáng của kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) vào Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 30/5 đến 2/6.