phân lại luồng tuyến

Các nhà xe đã chấp hành phương án điều chuyển luồng tuyến

Chiều 2-1, ngày đầu chính thức triển khai thực hiện điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tại các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội theo phương án của Sở GTVT Hà Nội đã được Bộ GTVT phê duyệt.