phần đời kẻ khác

Cuộc chiến tình báo trong ‘Phần đời kẻ khác’

Trong lời giới thiệu cuốn “Phần đời kẻ khác”, nhà văn Trần Thanh Giao cho rằng “Đây là một cuốn tiểu thuyết có nghề, có cỡ và rất đáng đọc, một thể loại tiểu thuyết được tìm đọc trên thế giới nhưng là của hiếm ở nước ta”.