phân định biên giới

Việt Nam và Campuchia đã ký các thỏa thuận liên quan đến phân định biên giới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh: “Việt Nam và Campuchia đã ký kết một số thỏa thuận liên lạc liên quan đến phân định biên giới. Các hoạt động gây rối của một số người Campuchia không phù hợp với thỏa thuận song phương giữa hai nước”.

Yêu cầu Trung Quốc dừng ngay những hành động làm căng thẳng trong khu vực1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã yêu cầu Trung Quốc dừng ngay những hành động làm căng thẳng trong khu vực trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam diễn ra chiều 23/7.

Bản đồ Campuchia dùng phân giới đồng nhất với bản đồ của Liên Hợp Quốc

Bản đồ Chính phủ Campuchia dùng để phân giới Việt Nam với bản đồ mượn của Liên Hợp Quốc (LHQ) là đồng nhất. Đây là kết quả thẩm định do Ủy ban Điều phối công tác tiếp nhận và đối chiếu bản đồ của Chính phủ Campuchia tổ chức.