phân cột mốc biên giới

Yêu cầu Trung Quốc dừng ngay những hành động làm căng thẳng trong khu vực1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã yêu cầu Trung Quốc dừng ngay những hành động làm căng thẳng trong khu vực trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam diễn ra chiều 23/7.