phải nghỉ học

Thêm 2.000 học sinh phổ thông phải tạm nghỉ học vì dịch COVID-19

Điều tra dịch tễ của HCDC thông báo có 1 học sinh học cùng lớp tiếng Anh tại trung tâm với BN1349, do đó, gần 2.000 học sinh Trường THPT Trần Quang Khải ở TP Hồ Chí Minh tạm nghỉ học để phòng dịch.