phác đồ điều trị COVID-19

Không được ép người dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ COVID-19

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đại diện chính quyền không được ép người dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ COVID-19.