phá hoại tình cảm

Dịch vụ “phá hoại tình cảm“ âm thầm phát triển tại Nhật

Tại Nhật Bản, người ta có thể dứt tình với nửa kia bằng cách sử dụng dịch vụ phá hoại tình cảm wakaresaseya.