oxy trong nước

Làm rõ nguyên nhân cá chết nổi trắng Hồ Tây

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu vớt hết cá chết ở hồ Tây mang đi xử lý, không để ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân.