ông Trương Đạt

Kỷ luật cán bộ Sở TN&MT tỉnh Kon Tum đánh nhau

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kon Tum đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trương Đạt, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở; khiển trách đối với ông Huỳnh Thúc Viên, đảng viên, Bí thư Chi bộ 4, Chi cục trưởng, Chi cục Bảo vệ môi trường; khai trừ Đảng đối với ông Diệp Xuân Vinh, Phó Bí thư Chi bộ 5, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý đất đai.