ông Nguyễn Xuân Ký

Quảng Ninh bầu Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh mới

Ngày 5-7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 13 tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp bất thường để bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.