ông Nguyễn Nho Trung

Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND thay ông Nguyễn Xuân Anh

Chiều ngày 9-7, với kết quả phiếu 47/48 các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa IX của TP Đà Nẵng đã đồng ý bầu ông Nguyễn Nho Trung giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.