ông Nguyễn Ngọc Quang

Khánh thành Khu di tích Đặc khu ủy Quảng Đà

Căn cứ Hòn Tàu là nơi chịu nhiều hy sinh, mất mát. Trước tình hình đó, biến đau thương thành hành động cách mạng, trong muôn vàn gian khổ, Đặc khu ủy Quảng Đà đã vững vàng, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cuộc tiến công chiến lược…

Công an tỉnh Quảng Nam gặp mặt cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ

Hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh, 42 năm Ngày giải phóng quê hương, ngày 21-3, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Công an tỉnh qua các thời kỳ.