ông Nguyễn Hạnh Kiểm

Bài học quý của một cán bộ An ninh

Nhớ lại những năm kháng chiến gian khổ và thời kỳ hòa bình, liên tục công tác trên các lĩnh vực an ninh, trong hồi ức của ông Nguyễn Hạnh Kiểm, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đó là bài học dựa vào nhân dân, được nhân dân cưu mang giúp đỡ và bằng sự dũng cảm và trí tuệ của mình để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ…