ông Ngô Tấn

Tiếp tục "tiếp sức" hỗ trợ ngư dân bám biển

Đến nay, Quảng Nam đã có 37 tàu cá đóng mới và 1 tàu nâng cấp máy chính theo Nghị định 67 được hoàn thành thi công, cấp đăng ký và cấp phép, đi vào sản xuất.

Ngư dân Quảng Nam thả cá thể rùa biển quý hiếm về lại môi trường tự nhiên

Cá thể rùa quý hiếm này được ngư dân Quảng Nam bắt được khi đang hành nghề lưới trủ trên vùng biển thuộc xã Tam Thanh, có cân nặng 4kg.